بريده جرايد درباره دكتر هشترودی

جبهه میلیون ایران ـ به یاد دكتر محسن هشترودی

ضمیمه نشریه اطلاعات بزرگداشت مقام علمی دكتر هشترودی، ادیب و ریاضی دان معاصر ایران

nashrieh

نشریه اطلاعات، به مناسبت نود و پنجمین سال میلاد دكتر محسن هشترودی

etelat

نشریه فضا – دكتر هشترودی جوان

نشریه کتابخانه ملی تبریز ـ به یاد دكتر محسن هشترودی

نشریه بنیاد- استاد محسن هشترودی به روایت همسر و دخترش

نشریه پیکان – به یاد دکتر محسن هشترودی

نویسندگان، شعرا و محققان درباره دكتر هشترودی چه میگویند

mohagheghanmohagheghan1

نشریه جوانان – مرد کهکشانها، در خاک فرو خفت

kahkeshankahkeshan1