جایزه ریاضی محسن هشترودی – تهران

گزارش فعالیت – عباس صدوقی مدیرمجتمع فرهنگی آموزشی دکتر  هشترودی – تهران

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

همانطور که اطلاع دارید از سال ۱۳۵۵ که به مناسبت درگذشت آن مرحوم برنامه ویژه ای از رادیو ایران پخش شد دیگر هیچ صحبتی در رادیو به نام دکتر هشترودی پخش نشده است ولی در سال ۱۳۹۲ به ابتکار اینجانب عباس صدوقی در برنام های که در رادیو فرهنگ به نام (از هامونتا ارس) به معرفی چهره های ماندگار میپردازد، ویژه برنامه ای به نام دکتر هشترودی پخش گردید. در این برنامه ابتدا قسمتی از سخنرانی دکتر هشترودی پخش شد و سپس گوینده به شرح حال و زندگی نامه ایشان پرداخت و من نیز خاطراتی از استاد خود را نقل نمودم که دراین گزارش قسمتی از سخنرانی ایشان و صحبتهای خود را به شرح زیر تقدیم می دارم.

گزارشی که تقدیم می گردد گوشه هایی از فعالیتهای انجام شده در ده ساله اخیر می باشد که به منظور زنده نگاه داشتن نام آن استاد بزرگوار و به همت دوستدارانش و اینجانب در ایران انجام شده است.

الف ) چاپ یادنامه دکتر محسن هشترودی برای سومین بار توسط مجتمع فرهنگی آموزشی دکترهشترودی ( منطقه ۲ ) همزمان با بزرگداشت یکصدمین سال تولد ایشان.

ب ) تشکیل کمیته جایزه دکتر محسن هشترودی توسط انجمن ریاضی ایران، در سی و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور که این جایزه هر دوسال یکبار به فردی که بهترین تحقیق و مقاله را در زمینه هندسه و توپولوژی در سطح جهان انجام می دهد اهدا می گردد. پشتیبانی مالی هدایا و تهیه لوح طلایی تقدیر، توسط مجتمع فرهنگی آموزشی دکترهشترودی در کنفرانس ریاضی ایران انجام می شود که دراین مدت به استادان زیراین جایزه تعلق گرفته است:

  • اولین جایزه به دکترمسعود خلخالی استاد دانشگاههای ایران و کانادا، به دلیل پژوهشی که درمورد رساله دکترهشترودی درزمینه هندسه ناجابجایی و توپولوژی انجام داده بودند در سال ۱۳۸۹ در چهل و یکمین

  • کنفرانس ریاضی ایران اهدا گردید.

  • دومین جایزه به دکترمحمد رضا کوشش خواجویی استاد دانشگاه اصفهان به دلیل مقالات برگزیده ایشان در زمینه هندسه و توپولوژی در سال ۱۳۹۱ در چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران تقدیم شد.

  • سومین جایزه به دکتر سید مسعود امینی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران به دلیل ارائه بهترین مقاله هندسه و توپولوژی در زمینه سیستم های دینامیکی در سال ۱۳۹۳ در چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران تقدیم شد.

ج ) علاوه براین درحاشیه کلیه سمینارها و کنفرانسهای ریاضی که در کشور همه ساله دردانشگاههای معتبر برگزار می شود غرفه ای به نام دکتر محسن هشترودی توسط مسئولین مجتمع دکترهشترودی دایر می گردد که درآن به ارائه کتب و آثار آن استاد بزرگوار و دیگر متفکرین و بزرگان علمی و فلسفی ایران و جهان می پردازد.