حمایت از هنرمندان

 

این ستون تازه را در تارنمای انجمن محسن هشترودی برای پشتیبانی و یاری جوانان و هنرمندان دارای ذوق و استعداد در نظر گرفته ایم تا مگر هربار از طریق فضای مجازی به دیدار و پایمردی واقعی هنرآفرینان پرتوش و توان و رهسپاران دیار هنربشتابیم. ما ضمن اینکه آثار آنها را در معرض دید و داوری شما یاران هنردوست و هنرشناس قرار میدهیم دراین فضای گرم ذوق آزمایی و هنرنمایی، امکان خرید کارهای هنری را نیز فراموش نکرده ایم. بدین ترتیب شما هم کارها را می بینید و هم اگر بخواهید میتوانید اثری را از آن خود کنید و از این رهگذر کمکی، هرچند اندک، به انجمن نموده باشید.

لوران پترز، عکاس

Egypt

 

 

 

به اشتراک بگذارید