تعرفه خانه شعر
میزگردها ورود برای عموم آزاد میباشد –
ورودی برنامه هنری ۵ یورو میباشد –

همياری با انجمن محسن هشترودى

دوستان عزيز، انجمن برای تأمين هزينه برگزاری اين گردهم آيی های فرهنگی هنری و پيگيری اقدامات فرهنگسازانه خود، از همياری شما ( خريد كتاب و صفحه و ديگر ساخته های هنری و فرهنگی ) سپاس گزار است. 

: براي تماس با ما و كسب اطلاع بيشتر به سايت ما مراجعه فرمائيد
www.mo-ha.com
www.maisondelapoesieparis.com