: دانیل کهن-لویناس

موسیقی شناس، فیلسوف، شاعر و نویسنده، استاد دانشگاه سوربن پاریس ۴

 اوبر حداد:
شاعر و نویسنده، برنده جایزه شعر مالارمه سال ۲۰۱۴، عضو ژوری جایزه ادبی گیتانجالی

 ایو هومان:
استاد فلسفه، شاعر و نویسنده

ژیل ژوآنار:
شاعر، نویسنده ی جهانگرد و فرهنگنامه نویس، عضو ژوری جایزه ادبی گیتانجالی

 ژان ماری گوستاو لوکلزیو:
رمان نویس، برنده جایزه نوبل ادبی ۲۰۰۸

اوبر ریوز :
اخترفیزیکدان فرانسه-کانادایی، بیانگر مطالب علمی به زبان ساده

 داریوش شایگان :
نویسنده و فیلسوف ایرانی، هندشناس و برنده مدال فرانسه زبانی از آکادمی فرانسه

 شومونا سینها:
شاعر، رمان نویس و مترجم شعر

 ششی طهرور:
دیپلمات هندی و وزیر سابق دولت، فرانسه زبان، رمان نویس سرشناس زبان انگلیسی.