۲۰۱۲ جایزه ادبی گیتانجالی 

 

Dessin 1 آغازگر این هدف ، خانم فریبا هشترودی است که در سال ۲۰۰۹ پس از سفر خود به ایران به فکر آن افتاد. خواست او به ثبت رساندن بنیاد هشترودی در ایران بود، آرزویی که ناکام ماند.
در واقع انجمنی که ۲۰ سال پیش تاسیس شده بود و میبایست تبدیل به بنیاد شود، همچنان انجمن ماند و بنیاد نشد که نشد! آرزوی فریبا هشترودی ترویج اندیشه های انسان دوستانه پروفسور هشترودی ریاضی دان، معرفت شناس و شاعر ایرانی بود
هدف پروژه گیتانجالی زدن پل فرهنگی میان کشورهای شمالی و جنوبی از سویی و کشورهای جنوبی از سوی دیگر بود تا بدین ترتیب تبادلات فرهنکی و هنری بیش از پیش برقرار شود و بدنبال آن تبادلات علمی نیز صورت پذیر گردد و دراین رهگذر زبان فرانسوی نیز جانی تازه بگیرد، همان زبان فرانسوی که زبان نویسندگی خانم هشترودی است و سال ها زبان اهل فرهنگ و روشنفکری ایران بوده است
وعده و وعیدها و حدسیاتی که بر اساس آنها جامعه ایران میرفت تا دگرکونی هایی مثبتی به خود ببیند، تحقق نیافتند و ثبت انجمن محسن هشترودی در ایران جامه عمل به خود نپوشید

 

 

دست اندرکاران انجمن محسن هشترودی، بر آن شدند تا در گام نخست پروژه هند و فرانسوی گیتانجالی را برگزار کنند. و اما چرا هندوستان ؟ از آنجایی که شماری از همیاران فعلی انجمن محسن هشترودی درهندوستان دست اندرکار اقداماتی فرهنگی بودند مشوق ما شدند. خانم سگولن رویال استاندار سابق استان پوآتو شارانت وزیر فعلی کابینه و کاندیدای سابق ریاست جمهوری فرانسه عنوان مادرخواندگی گیتانجالی را دارد. و نیز انستیتو فرانسه ،که برنامه ای با نام سلام بر هند در دست اجرا داشت قرار شد سرپرستی نخستین برگزاری گیتانجالی را عهده دار شود. نهادها و اشخاص دیگری نیز مایل بودند که به این پروژه بپیوندند مثلا وزارت فرهنگ کاله دونی. خانم فریبا هشترودی از دیرباز با شخصیت هایی در هند آشنایی داشت، و همگی توانستند دست به دست هم داده تا باعث شوند سرمایه گذاران هندی به این پروژه نوآور تمایل یابند. سرانجام از یکم تا هفتم دسامبر ۲۰۱۲ نخستین جایزه ادبی گیتانجالی در پوندیشری برگزار شد
انجمن با برگزاری چنین رویداد فرهنگی بی سابقه، توان و شایستگی خود را نمایان و آشکار ساخت که از عهده اجرای چنین برنامه هایی در سطح جهانی بر می آید و می تواند در راههایی نو گام نهد، و با وجود شرایط دشوار اقتصادی حکمفرما بر اروپا، به چنین اقدام مهمی دست زند
میتوان گفت که از عهده نخستین چالش گیتانجالی انجمن محسن هشترودی سربلند بیرون آمده و البته شاهد این مدعا استقبال شایان مدعوین و دستیابی به اهداف تعیین شده میباشد. ( به خبرنامه گیتانجالی رجوع شود).
رابیندرانات تاگور و محسن هشترودی هر دو نماینده و مدافع ارزشهایی مشترک بودند، منتها هریک در حیطه فرهنگی دیارخویش و هر دوی آنها تا زنده بودند دمی از تلاش در این راه نیاسودند به امید آنکه ارزشهای صلح و دوستی، آزادی فردی و جمعی، برای زن و مرد و آزادی اندیشه را برکرسی نشانند.

خارج از چهارچوب انجمن که مبتکر پروژه است، از همان نخستین برگزاری گیتانجالی، ایران حضوری چشم گیری داشت، از جمله شرکت حمیدرضا وصاف گرافیست ایرانی که نمایش کارهایش زیرعنوان «آزادی بیان» با استقبال همگان روبرو گردید.

 

 

اخبار پروژه گیتانجالی ۲۰۱۲ رجوع شود به بخش های مربوط به زبان فرانسوی و انگلیسی

 

 

 

 

Sponsors

Partager cette page