گالری صدا

قابل توجه كليه سروران گرامي…

كليه صداهاي موجود از دكتر هشترودي بدليل قدمت بالاي آن و تبديل شدن از كاست به فايل صوتي داراي كيفيت متوسطي مي باشند.

جهت شنيدن آن بهتر است از گوشي استفاده فرماييد.

برنامه صدای آشنا – به مناسبت یکصدمین سال تولد پروفسور هشترودی

برنامه مرزهای دانش – محسن هشترودی – حقایق و اوهام در علوم

برنامه مرزهای دانش – محسن هشترودی

مرزهای دانش – محسن هشترودی – خیام شاعر ریاضی دان (بخش اول)

مرزهای دانش – محسن هشترودی – خیام شاعر ریاضی دان (بخش دوم)

مرزهای دانش – محسن هشترودی – خیام شاعر ریاضی دان (بخش سوم)

مرزهای دانش – محسن هشترودی – رابطه علم و ادب (بخش اول)

مرزهای دانش – محسن هشترودی – رابطه علم و ادب (بخش دوم)

مرزهای دانش – محسن هشترودی – رابطه علم و ادب (بخش سوم)

برنامه مرزهای دانش – منطق ریاضی ( بخش اول )

برنامه مرزهای دانش – منطق ریاضی (بخش دوم )

برنامه مرزهای دانش – ریاضی در خدمت فیزیک