Mo-Ha events

ANJOMAN MAFAKHER

ANJOMAN MAFAKHER

   ANJOMAN MAFAKHER در نشست بازخوانی اندیشه‌های مرحوم دکتر محسن هشترودی که روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد، دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن؛ ...
FA Tabriz tribute.

FA Tabriz tribute.

در بعدازظهر روز پنجشنبه 24 اکتبر 2019 (دوم آبان 1398) مراسم بزرگداشت پروفسور محسن هشترودی در محل بنیاد پژوهشی شهریار تبریز وابسته به فرهنگستان ادب و هنر ایران تشکیل گردید ...