مدرک فارغ‌التحصیلی از دارلمعلمین

  1. تصدیق‌نامه تحصیلات عالیه محسن هشترودی در رشته ریاضی از دارالمعلمین عالی – 1311.04.25

 

 

تیتر مدرک فارغ‌التحصیلی

مکان کتابخانه‌ی ملی | تهران | ایران

سال ۱۳۱۱