اعضای افتخاری و حامیان

بنیاد محسن هشترودی

  • نوروز ۱۴۰۲ با یاد دو عزیز درگذشته
  • بلوغ و اراده به «نه» گفتن
  • گفت‌و‌گو با انی ارنو، برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۲: نویسنده مشهور فرانسوی مدافع زنان و جوانان ایران
  • دکتر محمد جمشیدی — اعضای افتخاری و حامیان
  • جواد فرید — اعضای افتخاری و حامیان
  • ژاک دوبوک  — اعضای افتخاری و حامیان
  • لیلیا وانیک سالگادو، سباستیائو سالگادو — اعضای افتخاری و حامیان