مکاتبه با برتراند راسل

در سال ۱۳۴۲ ه.ش (۱۹۶۳ م.) برتراند راسل «انجمن دفاع از صلح» را تاسیس نمود و از اندیشمندان نقاط مختلف جهان برای پیوستن به جریان دفاع از صلح جهانی دعوت به‌عمل آورد. راسل در سال ۱۳۴۳ ه.ش (۱۹۶۴ م.) پس از کنفرانس الجزیره، طی نامه‌ای از پرفسور محسن هشترودی برای شرکت در کنفرانس سوییس دعوت به‌عمل آورد. محسن هشترودی تنها اندیشمندی بود که از خاورمیانه به این کنفرانس دعوت می‌شد. متاسفانه او نتوانست در این کنفرانس شرکت کند.

 

تیتر مکاتبات

سال ۱۳۴۳