درباره‌ی شعر مدرن

در برنامه‌ی رادیویی «مرزهای دانش» که با سرپرستی و اجرای محیط طباطبایی از رادیو تهران پخش می‌شد، یکی از حضار از پروفسور هشترودی می‌خواهد تا درباره‌ی شعر مدرن سخن بگوید.”.

تیتر درباره‌ی شعر مدرن

مکان تهران

سال ۱۳۵۱