فایل صوتی جلسه‌‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی عطا امیدوار

این گلچینی است از عکس‌های پروفسور هشترودی در سنین مختلف. در حین کار برای کامل کردن آن‌ها مایل بودیم تبلورِ زندگیِ این بزرگ‌مرد عالم، پدر، دوست و دوستدار جوانان را که در حافظه‌ی تاریخیِ سرزمین‌اش حک شده است ارائه دهیم. .

تیتر فایل صوتی جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی عطا امیدوا

مکان دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سال فروردین ۱۳۵۱