مدرک دانشگاهی

  1. گواهی‌نامه محسن هشترودی از دانشکده هنر و علوم دانشگاه بزانسون- فرانسه – 1312.03.23

تیتر کمک محسن هشترودی از محل خرج تحصیل خود در پاریس به نفع زلزله زدگان مازندرانی

مکان Bibliothèque National | Téhéran | Iran

سال ۱۳۱۳