مکاتبه‌ی تلگرافی با وزارت فرهنگ

  1. درخواست تلگرافی دکتر هشترودی از وزارت فرهنگ برای تمدید قرارداد استخدامی دو استاد خارجی دانشگاه تبریز – 1331.09.03

تیتر درخواست تلگرافی

مکان Bibliothèque National | Téhéran | Iran

سال ۱۳۳۱