کمک به زلزله‌زدگان

  1. کمک محسن هشترودی از محل خرج تحصیل خود در پاریس به نفع زلزله زدگان مازندرانی – ۱۳۱۳.۰۲.۲۵

تیتر کمک محسن هشترودی از محل خرج تحصیل خود در پاریس به نفع زلزله زدگان مازندرانی

مکان کتابخانه‌ی ملی | تهران | ایران

سال ۱۳۱۰