سیر اندیشه بشر

سیر اندیشه بشر، کتابی از استاد محسن هشترودی

سیر اندیشه بشر، کتابی از استاد محسن هشترودی

بنیاد هشترودی صمیمانه از مترجمین داوطلب برای ترجمه‌ی کتاب «دانش‌وهنر» به زبان انگلیسی و فرانسوی دعوت بعمل می‌آورد

تیتر سیر اندیشه‌ی بشر

مکان تهران

سال ۱۳۵۶