کتاب ریاضی دبستان؛ دختران محو شدند!

گزارش بنیاد پروفسور هشترودی پیرامون حذف تصویر نقاشی شده دختران  بر روی جلد کتاب ریاضی

توضیح آنکه در سال تحصیلی ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش به اقدامی غیر منتظره و شائبه‌برانگیز دست زده و تصویر دختران خردسال در  زیر درختان اعداد را که در سنوات گذشته بر جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان نشر یافته بود به یکباره و بدون هیچگونه توجیه منطقی حذف نمود. این اقدام که در راستای دامن زدن به تبعیض جنسیتی و نیز پیرو ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در ساحت‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و…. ارزیابی شده موضوع گزارش بنیاد پروفسور هشترودی به دو زبان فارسی و فرانسه قرار گرفته است، که با هم آن را مرور می‌کنیم.


vvv

S’abonner
Notification pour
guest
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

0 نظرات
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires