گواهی‌نامه فارغ التحصیلی

  1. گواهی‌نامه فارغ التحصیلی محسن هشترودی در رشته آنالیز از دانشکده علوم دانشگاه پاریس – 1313.08.04

تیتر Défense de sa thèse de doctorat

مکان Bibliothèque National | Téhéran | Iran

سال ۱۳۱۳