اعضای افتخاری و حامیان

لیلیا وانیک سالگادو، سباستیائو سالگادو — اعضای افتخاری و حامیان

این دو شخصیت تحسین‌برانگیز، مشهور، و مکمل یکدیگر نیازی به معرفی ندارند. آثار سباستیائو و آفرینش‌های هنری لیلیا در دنیا منحصر به فرد هستند. تحسین‌برانگیز تر از همه آنکه، سالهاست ...