ایران

انجمن مفاخر

بازخوانی اندیشه‌های دکتر محسن هشترودی   بازخوانی اندیشه‌های دکتر محسن هشترودی در نشست بازخوانی اندیشه‌های مرحوم دکتر محسن هشترودی که روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ در انجمن آثار و مفاخر ...

صبح رویش

حمایت بنیاد محسن هشترودی از مدرسه‌ی کودکان کار فریبا هشترودی پس از ورود به ایران با هدف تاسیس بنیاد محسن هشترودی در تهران، از مدرسه‌ی کودکان کار «صبح رویش» بازدید ...

تبریز

بزرگداشت محسن هشترودی در بنیاد شهریار در بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (دوم آبان ۱۳۹۸) مراسم بزرگداشت پروفسور محسن هشترودی در محل بنیاد پژوهشی شهریار تبریز وابسته به فرهنگستان ...